AMA FILM ACADEMY to wyjątkowaAMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa dająca wiele możliwości w różnych dziedzinach przemysłu filmowego. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa otworzył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach filmowych w Polsce i za granicą. W szkole zatrudnieni są uznani i aktywni zawodowo twórcy filmowi. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY znajdują się reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy http://amafilmacademy.pl/szkola-filmowa-ama-warszawa/ i technicy oraz fachowcy od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i kompetencje na temat reżyserii, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od początku swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich uczniów. W szkole filmowej Warszawa można uczyć się na określonym kierunku, np. reżyseria, ale można także pobierać naukę na warsztatach i tzw. master class. Każda forma kształcenia przybliża uczestnikom tajniki sztuki filmowej. Teoria i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży filmowej.

Najnowsze artykuły:

Top