AMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkołaAMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa dająca wiele możliwości w wielu dziedzinach branży kinemetograficznej. założyli ją filmowcy z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywanie wiedzy i umiejętności filmowych odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach filmowych w Polsce i za granicą. W szkole pracują znani i aktywni zawodowo twórcy filmu. Wśród wykładowców AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz specjaliści od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i kompetencje na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmowej, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od początku swojej działalności szkoła filmowa wierna jest pierwotnemu założeniu – szerokiego otwarcia na potrzeby swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można uczyć się na określonym kierunku, np. reżyseria, ale można także pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma kształcenia przybliża uczestnikom meandry sztuki filmowej. Podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży kinematograficznej.

Najnowsze artykuły:

Top